γεγυμνασμένα

γεγυμνασμένα
γυμνάζω
train naked
perf part mp neut nom/voc/acc pl
γεγυμνασμένᾱ , γυμνάζω
train naked
perf part mp fem nom/voc/acc dual
γεγυμνασμένᾱ , γυμνάζω
train naked
perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • γεγυμνασμένας — γεγυμνασμένᾱς , γυμνάζω train naked perf part mp fem acc pl γεγυμνασμένᾱς , γυμνάζω train naked perf part mp fem gen sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • обнаженыи — (22) прич. страд. прош. 1. Прич. страд. прош. к обнажити в 1 знач.: и бьѥна бы(с) по личю и ѡбнажена бы(с). и ѡгньмь жгоша ю. ПрЛ XIII, 50б; || оскаленный (о зубах): и видѣхъ сторожа адовны˫а... и очеса ихъ ˫ако свѣща потухлы. и зуби имъ обнажени …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • γεγυμνασμέναι — γυμνάζω train naked perf part mp fem nom/voc pl γεγυμνασμένᾱͅ , γυμνάζω train naked perf part mp fem dat sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”